Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ZAPRASZA NA
III Tydzień modlitwy o Ochronę Życia
oraz
43. Ogólnopolską Pielgrzymkę Obrońców Życia na Jasną Górę.

III Tydzień modlitwy o Ochronę Życia 19 – 25 marca 2023r.

Każdy, kto pozwolił Bogu, aby jego serce zostało przepojone wrażliwością i troską o życie, nigdy nie będzie popierał niczyich dążeń do realizacji swoich roszczeń poprzez przemoc, nie stanie po stronie zbrojnego rozwiązywania konfliktów.

Miniony rok upłynął pod znakiem wojny na Ukrainie. Dlatego tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej, edycji Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia jest pokój. Człowiek, który z miłością chroni dziecko w łonie matki, nie sięgnie po karabin. Dlatego jesteśmy przekonani, że: „Troska o życie od poczęcia wychowaniem do pokoju”.

Jak w minionych latach, naszą modlitwą pragniemy objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie dziecka. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się m.in. w realnej pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to okazja, by duchowo zaangażować się w działanie pro-life. W obronie życia modlitwa jest najważniejsza, a jednocześnie dostępna dla każdego. Kolejnym krokiem jest refleksja nad swoją postawą „za życiem”. Czy stać nas na drobne gesty codziennej życzliwości?

Zwykle nie potrzeba wiele, czasem wystarczy jedno z miłością wypowiedziane zdanie.

  1. Jak reagujemy, gdy nasi bliscy spodziewają się narodzin chorego dziecka?
  2. Czy pomagamy przezwyciężyć ich strach i lęk, czy raczej go potęgujemy?
  3. Jaki jest nasz stosunek do dużych rodzin?
  4. Czy wielodzietność to w naszych oczach błogosławieństwo, czy powód do pobłażliwego uśmieszku?
  5. A co z niepełnosprawnymi i starszymi? Na ile jesteśmy gotowi pomóc: finansowo, organizacyjnie, poświęcając swój czas?

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Codziennie będziemy odmawiać modlitwę o pokój autorstwa papieży, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie.

Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. Świat potrzebuje na nowo usłyszeć Ewangelię Życia, dobrą nowinę o życiu, które jest darem – kruchym, ale bezcennym.

Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edukacji, sekretarz zarządu PSOŻC

Wojciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC

z: https://pro-life.pl/zazyciem/

43. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 18 marca 2023 r.

Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę, której historia sięga 1980 roku to wyjątkowy czas modlitwy za życie. Miłośnicy życia – przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń pro-life, ale również pielgrzymi indywidualni, gromadzą się na Jasnej Górze, by prosić o ochronę życia poczętych dzieci, a także o konkretne zaangażowanie się struktur państwowych w troskę o osoby z niepełnosprawnościami. To odpowiedź na wezwanie, jakie w encyklice Evangelium vitae zawarł św. Jan Paweł II: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.

Spotkanie na Jasnej Górze rozpocznie się o godz. 9.00 w auli św. Jana Pawła II. Uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji w dwóch blokach tematycznych oraz świadectwa rodziny wychowującej niepełnosprawnego syna. Szczególną uwagę podczas części wykładowej zwrócimy na potrzebę wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, a także zastanowimy się jakie wyzwania aktualnie stoją przed ruchami pro-life.

Centralnym punktem spotkania będzie Msza św. W kaplicy Cudownego Obrazu, pod przewodnictwem JE abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Spotkanie zakończy się wspólną Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich.

Podczas pielgrzymki zostaną wręczone nagrody XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzieży pro-life „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Przez ostatnie dwa lata w wyniku panującej w Polsce i na świecie pandemii Covid-19 spotkanie u stóp Jasnogórskiej Pani miało skromniejszy wymiar i ograniczało się do części modlitewnej, a uczestnikami byli jedynie przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń pro-life. Dlatego cieszymy się, że w tym roku możemy zaprosić do udziału w pielgrzymce wszystkich, dla których idea obrony życia jest bliska sercu.

za: https://pro-life.pl/43-ogolnopolska-pielgrzymka-obroncow-zycia-czlowieka-na-jasna-gore/