Informujemy, że Msza św. 2 lutego –
w Dzień Życia Konsekrowanego odbędzie się o godz. 9:00.
Mszy św. przewodniczyć będzie
proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie
– ks. kanonik Andrzej Adamczyk.