30 stycznia, tzn. w ubiegłą Niedzielę, odwiedziłyśmy naszą Wspólnotę Parafialną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie podczas każdej Eucharystii;  słuchaliśmy Słowa Bożego i spożywaliśmy Ciało Pańskie. Po każdej Mszy Świętej dostałyśmy dar Waszej jałmużny na potrzeby opłacenia rachunków na ogrzewanie. Z całego serca składamy nasze BÓG ZAPŁAĆ. Przekazaliście nam Wasze intencje i zapewniamy o darze naszej modlitwy. Przez wstawiennictwo Św. Franciszka i Św. Klary prosimy o hojność Bożej Opatrzności dla nas wszystkich.

 

„Niech Wam Pan błogosławi i niech Was strzeże;
niech  Wam ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami.
Niech zwróci oblicze swoje ku Wam
i niech Was obdarzy pokojem.”

 

Błogosławieństwo Św. Franciszka z Asyżu
Wasze Siostry Klaryski Kapucynki