Odkrywajmy piękno Maryi. Rozważając z Nią tajemnice życia Jej Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i kontemplując Jej cnoty…

Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe
W Niedziele – o 17:45 Litania do Najświętszej Maryi Panny
w pozostałe dni – 17:20 Różaniec, a po nim Litania do NMP