W drodze do zbliżającego się Jubileuszu roku 2025, papież Franciszek pragnie, aby rok 2024 był poświęcony modlitwie, zapraszając tym samym cały Kościół do czasu wielkiego wysiłku na rzecz przygotowania do otwarcia Drzwi Świętych. Papież ogłaszając Rok Modlitwy zwrócił się do wiernych słowami:

«Proszę was o wzmożenie modlitwy, aby się przygotować do dobrego przeżywania tego wydarzenia łaski i doświadczyć w nim mocy nadziei Boga. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy Rok Modlitwy, to znaczy rok poświęcony odkrywaniu na nowo wielkiej wartości i absolutnej potrzeby modlitwy w życiu osobistym, w życiu Kościoła i świata» (Anioł Pański, 21 stycznia 2024 roku).

Niech modlitwa będzie zatem dla każdego chrześcijanina: kompasem, który ukierunkowuje; światłem oświetlającym drogę i siłą, która wspiera w pielgrzymce prowadzącej do przekroczenia Drzwi Świętych.

W Roku poświęconym modlitwie osoby klauzurowe niewątpliwie zajmują niezwykle ważne miejsce w zaangażowaniu modlitewnym. W rzeczywistości mnisi i mniszki, całkowicie poświęcając swoje życie Panu, poświęcają też zasadniczą część swojego życia na spotkanie z Bogiem poprzez modlitwę. Klasztory «są chwałą Kościoła i źródłem niebieskich łask. Ich członkowie naśladują swoim życiem i misją Chrystusa modlącego się na górze, dają świadectwo panowania Boga nad historią i są zapowiedzią przyszłej chwały. W ten sposób składają wobec kościelnej wspólnoty szczególne świadectwo miłości, jaką Kościół darzy swego Pana, a dzięki swej przedziwnej apostolskiej płodności przyczyniają się do wzrostu Ludu Bożego» (posynodalna adhortacja apostolska Vita Consecrata [VC], 25 marca 1996, n. 8). «W świetle
tego powołania i misji w Kościele klauzura zaspokaja potrzebę przebywania z Chrystusem» (VC, n. 59).

Tak jak przygotujemy naszą pielgrzymkę do Jubileuszu roku 2025, w 2024 roku – Roku Modlitwy, można odbyć pielgrzymki do klasztorów własnej diecezji. Można to uczynić na różne sposoby:
  • pielgrzymowanie z młodzieżą, aby młodzi poznali to szczególne powołanie w Kościele. Na taką pielgrzymkę składać się może adoracja eucharystyczna, rozważanie Słowa Bożego, kontemplacja, Liturgia Godzin i bezpośrednie doświadczanie cnót chrześcijańskich w perspektywie świętości;
  • okresowa pielgrzymka do klasztoru w celu spędzenia chwili na modlitwie – tu zapraszamy do naszego klasztoru Klarysek Kapucynek w Szczytnie w poniedziałki i wtorki na godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00.
  • pielgrzymka, aby podziękować mnichom i mniszkom za hojną odpowiedź w całkowitym poświęceniu swojego życia Bogu, z intencją powierzenia duchowych owoców najbliższego Jubileuszu 2025, przy okazji składając różne ofiary, które mogą pomóc klasztorowi i zaradzić niezbędnym potrzebom.

 

z broszurki „Naucz nas się modlić” – pomagającej w przeżyciu Roku Modlitwy – przygotowania do Roku Jubileuszowego – całość tutaj