page-header

Author: klaryski kapucynki

Droga Krzyżowa z Matką Bożą Bolesną

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 1, 26-38) Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei,…

Czytaj więcej
Łączymy się z Ojcem Świętym w modlitwie i poświęceniu Ukrainy i Rosji MARYI

25 marca, gdy papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi łączyć się będziemy duchowo…

Czytaj więcej
Droga krzyżowa – żywe kamienie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 21, 33-43. 45-46) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:…

Czytaj więcej
Droga Krzyżowa z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim i św. M.M. Kolbem

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa…

Czytaj więcej
Droga Krzyżowa – Wytrwajcie w miłości Mojej

Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i…

Czytaj więcej
„Popielec” w intencji pokoju

Posypmy głowy popiołem. Już Zbawca cierpieć gotowy, Ponosić męki, katusze, By nasze odkupić dusze. Posypmy głowy…

Czytaj więcej
Skrzynka modlitewna

Nasze powołanie wzywa nas do życia w ciszy i samotności, ustawicznej modlitwie i pokucie, aby trwać…

Czytaj więcej
Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju

Módlmy się wspólnie o pokój na Ukrainie i na całym świecie. „Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno…

Czytaj więcej
Nowa błogosławiona Klaryska Kapucynka?

Podczas audiencji udzielonej 18 lutego br. kardynałowi Marcello Semeraro, prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Ojciec Święty upoważnił…

Czytaj więcej
POKÓJ I DOBRO

POKÓJ I DOBRO! Pozdrowienie „Pokój i Dobro!” jest znanym pozdrowieniem charakterystycznym dla rodziny franciszkańskiej choć życzenie…

Czytaj więcej