2 LUTEGO – Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to uobecnienie czasu, gdy mały Jezus, w 40 dni po narodzinach został ofiarowany Bogu przez Matkę Swoją i św. Józefa. Jest to także dzień Życia Konsekrowanego, kiedy modlimy się za powołanych i o powołania do życia wyłącznie dla Boga… tak jak Jezus, życia konsekrowanego Bogu, Jego woli…
Módlmy się o nowe powołania i wspierajmy modlitwą te już odkryte i przeżywane… Módlmy się, abyśmy zawsze jak Maryja wsłuchiwali się w Słowo, przyjmowali Je, wypełniali i szli za Nim… Obyśmy byli, wszystkie osoby konsekrowane szczególnie, ale wszyscy wierzący, godni miana JEGO SIÓSTR, BRACI I MATEK…

 

wierszowane rozważania  s. M. Jadwigi Adach OSCCap:

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». „           Mk 3, 31-35

 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia Mk 3,31

Nadeszła Maryja w trudnym momencie
gdy faryzeusze i uczeni w Piśmie
Go oczerniali
mówiąc kłamliwie: „Zły duch Go opętał”
i pokazując palcami

Nadeszła, gdy nauczał
kiedy do siebie przywołał
swoich uczniów
i tłum ludu siedział obok Niego

i słuchał z zapartym tchem

Nadeszła Maryja
i była świadkiem Jego działania

Jego nauczania
i prześladowania

była tam wraz z Nim

Stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać Mk3,31

Chcieli Mu przerwać
Chcieli Go przywołać
Chcieli Go mieć dla siebie
I nie dał się zawołać

Ważniejsza była Misja
której nie mógł odwołać

Są w życiu ważniejsze momenty
których nie można odwołać

Oto Matka Twoja i bracia na dworze Cię szukają Mk3,32

Maryja szukała Jezusa
w świątyni, gdy zaginął
szukała Go przez trzy dni
z bólem serca

Szukała także teraz
kiedy dom opuścił

by pełnić wolę Bożą
Wolę Ojca

I wciąż do tego dorastała
że Jej Syn umiłowany
staje się bratem wszystkich
staje się ludziom dany

Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?

Co znaczy być Matką Pana?
Co znaczy uczestniczyć w braterstwie?
Kogo Pan dopuszcza do siebie?
Komu powierza powołanie

do bliskości z Nim
do dzielenia chleba
do trwania w społeczeństwie
oddanym w ręce Boga?

I spoglądając na siedzących rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą ten mi jest bratem, siostrą i matką” Mk3 ,34

Dopuścił do siebie słuchających
z zapartym tchem Jego słowa

Dopuścił do siebie czyniących
Wolę Ojca w niebie

Dopuścił do siebie trwających
w słuchaniu głosu Pana
Dopuścił do siebie uznających
jako króla Mesjasza i Pana

Czy słucham Jego Słowa
Czy wprowadzam w życie
Czy wciąż zaczynam od nowa
przybliżać się doń skrycie?

stając się siostrą i matką
kontemplując Jego Oblicze?

W jakiej bliskości jestem z Panem?
Jak blisko Niego jest moje życie?