Serdecznie zapraszamy 8 grudnia na adorację w GODZINĘ ŁASKI (12:00 – 13:00).

Nabożeństwo to ma początki w prywatnych objawieniach Matki Bożej Róży Duchownej we Montichiari we Włoszech na początku drugiej połowy XX w. Objawienia te nie zostały uznane przez Kościół, jednak w 2000 r.  biskup diecezji Brescia, nie unieważniając poprzedniej decyzji, dotyczącej oceny objawień, przychylił się do kultu Matki Bożej Róży Duchownej. Oznacza to, że modlitwa do Maryi jako Róży Duchownej jest dopuszczalna, tym bardziej można ją praktykować w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.