Czas na kolejne 2 wezwania:

Wieżo Dawidowa.

Maryję nazywamy Wieżą Dawida ze względu na jej męstwo, odwagę i niezłomność. Jest jak wieża obronna Króla Dawida. Jej Nieprzyjaciel nie zmoże, nigdy nie ruszy. Dlatego może być naszą ucieczką w trudnościach, w pokusach. Ona może pomóc w pokonaniu złego.

Nazwa Wieża Dawidowa może także kojarzyć się z fragmentem z Pieśni nad Pieśniami:

Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana; tysiąc tarcz na niej zawieszono, wszystką broń walecznych. /Pieśń nad Pieśniami 4,4/

Gdzie mowa o piękności i sile. Taka jest nasza Matka – piękna i silna, której żaden wróg nie przemoże.

Domie złoty

Nazwa ta kojarzy się z przepiękną i wielką świątynią Jerozolimską zbudowaną przez Salomona i odbudowaną przez Heroda Wielkiego. Jej wspaniałości z niczym nie można porównać, a gdzie Bogu spodobało się zamieszkać w Miejscu Najświętszym. Tak i Maryja jest najpiękniejszym Mieszkaniem Boga, od chwili Poczęcia. Ale i zawsze, gdyż w Niej Słowo Boże zawsze miało dobry grunt by pozostać i dawać 100-krotne owoce. Jak Salomon zbudował dom dla Arki, tak Maryja przez całe swoje życie, z pomocą łaski Bożej budowała dom pełen cnót dla Syna Bożego.