Trwa tydzień modlitwy o powołania… zapraszamy do wspólnej modlitwy.

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym się wznosi milcząca prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wezwanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół, byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na liczne serca dziewczęce, czyste i wielkoduszne. Wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

/Modlitwa Pawła VI/