„Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana.  jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20).” z Napomnienia 1 św. Franciszka 17-22

Dziś, w Wielki Czwartek świętujemy i przeżywamy na nowo Ustanowienie Eucharystii. Tego wielkiego Dziękczynienia za dar Zbawienia; za dar z Siebie Samego, jakim nas obdarzył Syn Boży.

Dziękujemy także za ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Dzięki Wam Kapłanom codziennie możemy przyjmować Pana naszego do serc, karmić się Nim, adorować. Możemy przychodzić do Niego z prośbą o przebaczenie w Sakramencie Miłosierdzia – Sakramencie Pokuty.

Dziękujemy Wam Kapłanom i życzymy Błogosławieństwa Bożego
oraz wielu sił ducha i ciała w Waszej Posłudze!