Pokój i Dobro,
Siostry Klaryski Kapucynki zapraszają dziewczęta na czas pustyni na przełomie roku 2022 i 2023. Rekolekcje te to czas refleksji nad życiem, nad sobą przy Tym, który nas zna najlepiej. Czas z Jego słowem.

29 grudzień 2022 – 1 styczeń 2023 r.

W klimacie ciszy i skupienia będziemy słuchać słowa Pana i prosić Go by pozwolił nam je wypełnić w naszej codzienności. Nowy Rok rozpoczniemy wspólnie Eucharystią, razem z Panem w Jego Słowie i w Ciele i Krwi.

Rekolekcje poprowadzi br. Michał Gawroński – kapucyn.

Zgłoszenia do 26 grudnia
nr tel. 89 624 23 26
lub 512 515 717
email: smkrystyna.osccap936@gmail.com
adres: ul. Lemańska 5, Szczytno
Opłata dowolna.

Z modlitwą za Was – Siostry Klaryski Kapucynki

Te słowa mówi do Was, do Nas Pan:
„Wypłyń na głębię” (Łk 5,4)