Tajemnice chwalebne z bł. Honoratem Koźmińskim – kapucynem

I. Zmartwychwstanie

„Chcąc powstać z martwych, trzeba najpierw umrzeć sobie i światu – zaprzeć się swego rozumu, swojej woli, swojej sławy, swojego zdania, swoich przyjemności, swoich wygód, swoich uczuć; nie szukać tego, czego ludzie pilnie szukają – dostatków, większej wygody, spełnienia swego upodobania, dogadzania zmysłom.”

II. Wniebowstąpienie

„Ilekroć doznajemy wewnętrznego oświecenia umysłu, ile razy doznajemy wzruszenia w duszy przy rozważaniu życia lub męki Jezusa, ile razy czujemy skruchę w sercu albo pobudkę do oczyszczenia sumienia i cokolwiek, co przyczynia się do uświęcenia naszego i zjednoczenia z Bogiem, wszystko to jest jakby przenoszeniem naszej duszy do nieba. Przebywamy więc w niebie nie tylko nadzieją, ale i duchem.”

III. Zesłanie Ducha Świętego

„Duch Święty napełnia wszystkich wszelkim dobrem. On oświeca rozum, aby człowiek wiedział, co ma czynić. On pobudza wolę do dobrego i dodaje sił do wypełnienia tego dobra. Trzeba tylko iść za Jego natchnieniem, a wszystkie przeszkody zostaną łatwo zwyciężone. On oziębłego czyni gorącym, pysznego – pokornym, światowego – duchowym, grzesznika – świętym. Zawsze jest między nami ten Dawca darów, pragnący ich udzielać każdemu. „

IV. Wniebowzięcie Maryi

„Maryja Niepokalana niech nas umieści na wieki w Sercu swoim i niech ans wszystkich, bez żadnego wyjątku, nieskalanych i czystych, wolnych od wszystkiego, o się Bogu nie podoba, doprowadzi do niebieskiej ojczyzny, do oglądania Boga twarzą w Twarz na wieki.”

 

V. Ukoronowanie Marki Bożej

„Królowa w Gietrzwałdzie żądała, aby mówić codziennie różaniec i na większą część pytań i próśb odsyłała do tej modlitwy. Bo gdy Matka każe prosić i obiecuje to dać, jeżeli będzie proszoną, to rzecz oczywista, że pragnie sama tych rzeczy na m udzielić, że chce być przy nagloną. To tak, jakby już była pewność, że nam tych rzeczy udzieli.”

na podstawie pism bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap, opracowała Irmina Samulska