TAJEMNICE BOLESNE – (z Dziennika św. Weroniki Giuliani)

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
„Wydawało mi się, że widziałam naszego Pana, całego w krwawym pocie, jak wtedy gdy modlił się w ogrodzie. Również ja doświadczyłam ogromnego cierpienia, ponieważ Pan dał mi poznać, że w tej godzinie ofiarował swoją wolę woli Ojca Odwiecznego oraz odczuwał w sercu ogromny ból, widząc przewrotny upór wszystkich upartych i to, jak mało cenią Jego najdroższą krew. To był największy ból, jakiego doświadczał w swym wnętrzu.”

II. Biczowanie Pana Jezusa
„Wydawało mi się, że Pan chciał mi dać odczuć nieco cierpień, których doświadczył podczas biczowania. w Jednej chwili pozwolił mi poczuć straszne męki, lecz nie potrafię ich opisać. Pamiętam tylko wewnętrzny ból z powodu udręki, którą przecierpiał dla mnie mój Odkupiciel. O Boże! Jak wielki ból cierpiałam z powodu mych grzechów oraz z powodu Jego udręk i cierpień.”

III. Cierniem ukoronowanie
„Pan Jezus zdjął koronę cierniową i nałożył ją na moją głowę. Czułam, że kolce przebijały nawet wnętrze [także] uszy, całą głowę, oczy, skronie i mózg. Zadawały mi takie cierpienie, że upadłam na ziemię jak martwa. Pan podniósł mnie z niej i powiedział: <Cierpienie to będziesz odczuwała do końca życia, czasami bardziej, innym razem mniej – według mojej woli>.”

IV. Dźwiganie krzyża
„Trwając pewnego dnia na modlitwie w celi, wydawało mi się, że widzę naszego Pana, który ma na ramionach wielki krzyż. Zapytał mnie: <Czego pragniesz?>. Odpowiedziałam: <Tego krzyża. Pragnę cała być Twoja, aby Cię kochać>.  (…) W tym momencie zdjął wspomniany krzyż ze swych ramion i położył go na moje.”

V. Śmierć
„<Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus>. Czułam na mojej duszy tak dalece odciśniętego Jezusa ukrzyżowanego, iż wydawało mi się, że to On działa. On mówi, On myśli, On jest władcą i wykonawcą wszystkiego. To wszystko pozwala mi poznać tę żywą i czystą wiarę, którą w sobie odczuwam.”

teksty z „Znalazłam Miłość – na modlitwie ze świętą Weroniką Giuliani” wyd. Serafin

POWRÓT DO WSZYSTKICH ROZWAŻAŃ