Bóg mój i wszystko, tym żyła Św. Klara i tego nadal świat pragnie, takiego życia, tego potrzebuje.

Taki był przewodni motyw homilii JE. Ks. Bp Adama Bab, który przewodniczył Mszy Św. odpustowej w Uroczystość Świętej Matki Klary 11 sierpnia w naszym klasztorze. W koncelebrze byli także, ks. Andrzej Adamczyk, proboszcz parafii, na której terenie stoi nasz klasztor oraz nasz kapelan ks. Dariusz Łuba.

Zapraszamy do posłuchania…