Maryjo, piękna Pani, Tyś najpiękniejszym kwieciem człowieczym;
Tyś lilią najczystszą;
Tyś różą o najpiękniejszym zapachu;
Tyś najcudowniejszym Stworzeniem…
módl się za nami, cierniami…

Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Majowe.

W dni powszednie o godz. 17:20, rozpoczniemy Różańcem Świętym.
W Niedziele – Litania do Najświętszej Maryi Panny – o godz. 17:45.