Nasze powołanie wzywa nas do życia w ciszy i samotności, ustawicznej modlitwie i pokucie, aby trwać przed Bogiem uwielbiając Go i kontemplując. „Mając przed oczyma nasze zadanie wstawiennictwa w Ciele Mistycznym oraz naśladując zmysł katolicki św. Franciszka i św. Klary pragniemy wypraszać stale w naszych modlitwach liczne łaski dla całego ludu Bożego (…) i dla wszystkich ludzi, błagając by przyszło Królestwo Boże (…). Pragniemy także przeżywać wewnętrzną radość i nadzieje, smutek i trwogę wszystkich ludzi, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących (por. Konstytucje Klarysek Kapucynek, pkt. 78)”. Dlatego, drogi Bracie i droga Siostro, jeśli chcesz podzielić się z nami tym co zajmuje Twoje serce i chcesz naszego wsparcia modlitewnego – wpisz tu swoją intencję…