„Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem,
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną
za sprawą Ducha Świętego.”
Mt 1,18

 

 

Brzemienna Maryja
Pełna Ducha Świętego
Pełna Boga
Sprawcy Wszelkiego Dobrego
Matka Pełna Łaski
Czekająca Syna
Który Swoim Blaskiem
Grzech ludzki zatrzyma
Dając nam swą Łaskę
Matka da nam Syna
Syn Niebo otworzy
tym, którzy uwierzą…

s.M.J.