Pokój i Dobro,
Siostry Klaryski Kapucynki zapraszają dziewczęta pragnące rozeznać i wypełnić wolę Bożą w swoim życiu, na czas pustyni – weekend rekolekcyjny w naszym klasztorze w Szczytnie.

30 grudzień 2021 – 2 styczeń 2022 r.

W klimacie ciszy i skupienia będziemy słuchać słowa Pana i prosić Go by pozwolił nam je wypełnić w naszej codzienności. Nowy Rok rozpoczniemy wspólnie Eucharystią, razem
z Panem w Jego Słowie i w Ciele i Krwi.

Rekolekcje poprowadzi br. Michał Gawroński – kapucyn.

Zgłoszenia do 27 grudnia
nr tel. 89 624 23 26
lub 512 515 717
email: smkrystyna.osccap936@gmail.com
adres: ul. Lemańska 5, Szczytno
Opłata dowolna.

Z modlitwą za Was – Siostry Klaryski Kapucynki