o. Paweł Kaczorek, kapucyn z parafii
MB Ostrobramskiej w Olsztynie,
zaprasza młodzież zainteresowaną osobą
i charyzmatem św. Franciszka,
na spotkania odbywające się co piątek
po Mszy św. o godz. 18:00.

więcej…

adres:

Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 16a