Niektórzy twierdzą że Jezus to historia… Gdyby tak było, to nasze działania, życie, cierpienie nie miałyby sensu, a świat już by dziś nie istniał. Trzeba było, by jeden zginął za wielu; aby został wydany, umęczony, zabity, zwyciężywszy przez to cierpienie ciemną otchłań śmierci. Tchnienie Jego Ducha ma moc ożywiającą, abyśmy już odtąd nie żyli dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał, i jest wciąż obecny.

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiewm! Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Jakże rzeczywiste są te słowa. Możemy dziś za apostołąmi wołać: Widzieliśmy Zmartwychwstałego! Krzyż przyniósł zwycięstwo. To nie pomyłka, ale swoisty paradoks wiary. Mimo trudności, cierpienia, rozmaitych zmagań możemy żyć w całej pełni, bo życiem jesteś Ty, Jezu.

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Prawdziwa miłość Jezusa jest w wolności. Wpisałeśją już w swoje życie? Piękno jej urzeka. Jest taka chwila – jedyna w ciągu dnia – kiedy ta miłość wstępuje jak w niebo do sankturaium mej duszy i czyni w niej „swoje” niebo na ziemi. Ukryty i żywy Bóg, osłonięty mą obecnością, przenika w moje życie. Chce wstąpić w przedsionek nieba mej duszy. Czy i ty Go przyjmiesz i dasz Mu schronienie w sercu?

 

 

Zesłanie Ducha Świętego

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od sieie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłę”(J 16, 13)  Duch Święty, jest nauczycielem, siłą i mocą, która kieruje nami ciągle naprzód ku temu, co wyższe, głębsza… Prowadź nas, Duchu Święty, drogami ku Panu! Mimo  naszych słabości i ułomności ucz nas wołać z odwagą: Przyjdź! Rozpal w nas ogień Twojej boskiej miłości na nowo.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Życie ludzie jest jak pociąg z miejscówką na niebo, a rozpędzony licznik tego pociągu wybija zawrotne cyfry. Czy myślisz, że długo wytrzyma to twoje serce? Może w tej pogoni za życiem uwięziłeś w ciele swą dusę jak w przysłowiowej „klatce” i mówisz o szczęściu, ale tylko tym na ziemi? Życie ma swoje prawa, chcesz skorzystać ze wszystkich i to za wszelką cenę? Nawet za cenę, jaką jest niebo…

 

 

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Zjednoczenie dusz w miłośći jest boskim atrybutem. Po drugiej stronie zobaczymy Miłość! A dziś – jak zrozumieć wieczność, tę drugą stronę lustra, w której wkrótce się przejrzymy? Aby lepiej to pojąć, przypomnijmy sobie uczucie, jakiego doznajemy, hdy przebywamy blisko ukochanej osoby. Chcemy być z nią bez końca… To doświadczenie ludzkiej miłośći może nam pomóc zoruzmieć, czym będzie niebo!