Wsłuchując się w słowa Ewangelii: „Nie bójcie sie, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”, rozważajmy miłość Jezusa, która najpełniej objawiła sie na drodze krzyżowej. Wstawiennictwu Królowej Polski zawierzajmy naszą Ojczyznę i wszystkie nasze intencje. Za przykładem świętego męczennika – ks. Jerzego Popiełuszki, który mówił, że „Być wolnym, to żyć zgodnie z własnym sumieniem”, prośby o odwagę życia w prawdzie.

 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrócju

Trwając na modlitwie przed Ojcem – w obliczu nadchodzącej męki i śmierci – Jezus pocił się krwią i odczuwał trwogę. Wyjawiał swą udrękę Najwyzszemu, dlatego mógł przetrwać cierpienie. Ksiądz Jerzy mówił: „zasadniczą sprawą przy wyzoleniu człowieka jest przezwyciężenie lęku”. Jakie miejsce zajmuje modlitwa w moim życiu? Czy odwaznie mówię Bogu o wszystkich swoich sprawach i szukam u Niego wsparcia?

 

 

Biczowanie Pana Jezusa

„Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.
W kontekście Męki, zadanych ran te słowa brzmią dziwnie. Wydawałoby się, że Bóg chce nas ocalić, że jesteśmy dlań ważni, a tu Jezus, Syn Boży, przyjmuje drogę uniżenia. Dzieje się to jednak dla naszego zbawienia. Czy zdaję sobie sprawę z tej wielkiej miłości? Czy pozwalam Miłosiernemu Jezusowi obmywać mą duszę w sakramencie pokuty?

 

 

Cierniem ukoronowanie


W trzeciej tajemnicy rozważamy ból Jezusowy i wyszydzenie przez nałożenie korony cierniowej. Świat często lekceważy i wyśmiewa prawdziwe wartości. Jezus milcząco stanął w ich obronie. Królu wyśmiany, cierniem ukoronowany, znieważony, ucz nas stawać w obronie prawdy, nazywać rzecz po imieniu, bez lęku, lub pomimo lęku.
Za brak szacunku dla Ciebie Ukrzyżowany w Najświętszym Sakramencie – przepraszamy cię, Panie.

 

 

Dźwiganie krzyża

„Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.

Ciężar odpowiedzialności czasem przytłacza. Człlowiek nie chce go przyjąć, myśląc, że sobie nie poradzi, że upadnie jak Jezus, ktory po wielokroć upadł. On jednak szedła niestrudzenie, by wypełnić dzieło zbawienia. Droga za Jezusem to droga wiary. „Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. Czy mam odwagę z wiarą podejmować trud odpowiedzialności?

 

 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Jesteście ważniejsi, bo Chrystus oddał za was swe życie. To tutaj objawia się największa miłość – gdy On za nas umiera! Tu doświadczamy zdrojów miłosierdzi. Boże, dopomóż mi często wracać do tej tajemnicy, wyzbywając sie lęku przed śmiercią, przygotowując się do niej. Wracać z wiarą, że będziesz wtedy ze mną i że wprowadzisz mnie do domu Ojca.