„Z wierności dla ciebie ziemio, mówię o świetle,
którego ty dać nie możesz,
mówię o świetle
bez niego nie spełni się człowiek
bez niego i ty się nie spełnisz – ziemia – w człowieku.”
(„Obrzęd” Karol Wojtyła)

Różaniec zatwierdzony oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku, nie zmienił się aż do początku XXI wieku, kiedy to św. Jan Paweł II zaproponował rozszerzenie, wprowadzając tajemnice światła w opublikowanym 16 października 2002 Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

CHRZEST PANA JEZUSA

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
Jedni słyszeli tylko grzmot, inni mówili, że może anioł do Niego przemówił, a tylko Jezus usłyszał słowa miłości Ojca. Od naszego chrztu brzmi głos Ojca niebieskiego mówiący: To jest mój syn umiłowany / To jest moja córka umiłowana! Tylko, że my na ogół widzimy tylko poranne słońce, uśmiech na twarzy mijającej nas osoby, słyszymy TYLKO śpiew ptaków… rzadko w tym wszystkim odnajdujemy prawdziwy i niezmienny przekaz miłości od Ojca w niebie.

 

CUD W KANIE GALILEJSKIEJ

 

„Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”
Cokolwiek powie… czynić wszystko, co powie Jezus, bez kalkulacji czy opłaca się, czy chcę; nawet gdy wydaje mi się to nielogiczne, trudne, czasem niewykonalne; nawet jeśli po ludzku na tym stracę… Tak czynić może tylko ten, kto wierzy i ufa; kto wierzy, że Jezus jest Synem boga, Ojca Niebieskiego i pragnie dla nas tylko dobra. Tak czynić może tylko ten, kto wierzy, że Bóg jest „dobrem, samym dobrem, najwyższym dobrem”…; ten, kto uwierzył w słowa Ty jesteś moim synem umiłowanym / córką umiłowaną.

 

 

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Nawracać się, czyli zmieniać myślenie, łamać siebie i swoje ludzkie mechanizmy, ludzkie logiki… czy jesteśmy na to gotowi? Czy możemy dokonać metanoi? Np. w sytuacji, gdy ktoś nie traktuje nas z szacunkiem. Świat mówi: Postaw się! Pokaż, że jesteś kimś! Zawalcz o swoje, o sprawiedliwość! Ewangelia mówi: Gdy ktoś zabiera ci płaszcz, nie broń i tuniki; gdy każe ci iść ze sobą tysiąc kroków idź dwa tysiące; kochaj nieprzyjaciół i czyń im dobrze. Czy jesteśmy wstanie tak żyć?
Sami? Nie! Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego… tylko, czy wierzę, że jestem jego umiłowanym synem/ córką, której nigdy nie zostawi?

 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

„On jest moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!”
Gdyby Piotr, Jakub i Jan posłuchali tych słów, nie oburzaliby się słysząc zapowiedzi Męki, bo usłyszeliby i uwierzyliby w Zmartwychwstanie. Gdyby słuchali Jezusa, nie zastanawialiby się kto z nich jest największy, pragnęliby służyć jak On. I my nie zawsze słuchamy Go całym sercem, całym sobą. Dobrze, że Ojciec nas umiłował i zna nasze słabości, naszą kruchość i mimo wybiórczości naszego słuchu, znajdzie drogę do naszych zatwardziałych serc, jak znalazł do serc Apostołów.
Słuchajmy Go i ufajmy, że Ojciec wypełni nasze braki.

 

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Hostio, Biały Chlebie
jedni z wiarą padają na kolana przed Tobą
inni z inną wiarą i nienawiścią profanują Ciebie,
jeszcze inni przechodzą obok nie zauważając
a Ty pozwalasz
by Cię czczono, profanowano, ignorowano
z jednakową stałością
przyjmujesz cześć, odrzucenie, obojętność
Niczego w naszych afektach nie szukasz
nie jesteśmy Ci potrzebni
czy to, że klęknę, czy zdepczę, czy przejdę … to nic Cię nie ruszy,
nie zmieni Twojej miłości, niczego Ci NIE ODEJMIE
Ty stoisz
STALE NIEWZRUSZENIE
I patrzysz
I trwasz
WIECZNIE
W tej słabości jest siła
nią przemawiasz…
w Twej kruchości moc drzemie
skoro obcas zła ci nie uczyni
Ty żyjesz, Ty trwasz…
co więcej – CIĄGLE KOCHASZ I CZEKASZ
Moc w słabości się doskonali?
Moc w przyzwoleniu na słabość się objawia!
Daj mi uwierzyć w tę moc,
daj mi zaufać Tej Mocy!
Ty stoisz… JESTEŚ
dajesz ciągle szansę
by uklęknąć
by oddać cześć…
by w Tobie się schronić.