9 Października 2021 r., w dzień beatyfikacji Matki Laurencji Longo – założycielki pierwszego klasztoru Klarysek Kapucynek, s. Ewa od Bożego Miłosierdzie w klasztorze w Szczytnie obchodziła swój srebrny jubileusz profesji zakonnej.Sama tak pisze o tym czasie:

Zastanawiałam się nieraz, jaki jest sens przeżywania jubileuszy. Wyznam szczerze, że te rozmyślania towarzyszyły mi, gdy oczekiwałam już swojego. Dziś podzielę się moimi przemyśleniami, oczywiście nie wszystkimi.
Moje pierwsze odkrycie, to wdzięczność Panu Bogu, za dar powołania oraz łaskę, że obdarzył mnie darem ślubów zakonnych. Tu z pokorą dziękuję Panu za Jego uprzedzającą łaskę, że przyjęłam ten Boży dar.
Drugi wniosek jest taki, że Pan Bóg odbiera chwałę także przez to, że człowiek dzięki Bożej pomocy wytrwał przy Nim. Mam tego świadomość, że niekiedy nie było to trwanie wzorowe, ale dzięki Bożemu Miłosierdziu i doświadczeniu minionych lat mam światło na przyszłość, które pragnę z Bożą pomocą pielęgnować, a przez to jak najpiękniej żyć.
Ostatnim dobrodziejstwem, o którym tu napiszę, jest modlitwa. Członkowie Kościoła modlą się za Jubilata, ale też Jubilat modli się za wszystkich ludzi, także za tych, którzy już odeszli z tego świata.
Szczęść Boże wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach i łączyli się ze mną duchowo.
s. Maria Ewa od Bożego Miłosierdzia
/Ewa Agnieszka Kubińska/

Mszy Św. przewodniczył Minister Prowincjalny Łukasz Woźniak OFMCap, który wygłosił homilię nt. ślubów i istoty SREBRA w życiu: