Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana.
I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie.
I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi,
jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata.
(Z Napomnienia św. Franciszka)

Zapraszamy na całodzienną
Adorację Najświętszego Sakramentu
dniu 3 grudnia
od godz. 7:30 do godz. 22:00
oraz 4 grudnia od godz. 6:00 do Mszy Św.